El pasado 12 de enero de 2021, el Consejo de Ministros (en su sesión extraordinaria) aprobó una serie de medidas encaminadas a apoyar la solvencia empresarial, lo que ha dado lugar a la publicación del Real Decreto-ley 05/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, en el BOE núm. 62.

En el documento adjunto extractamos los acuerdos más relevantes contenidos en este RDL, los requisitos que los destinatarios elegibles deben cumplir, las cantidades asignadas y las implicaciones fiscales de la concesión de dichas ayudas.



Utilitzem cookies propies i de tercers per a millorar l'experiència de l'usuari a través de la seva navegació.

Inclouen cookies essencials necessàries per al funcionament del lloc, així com altres que només s’utilitzen amb finalitats estadístiques anònimes, per a configuracions de confort o per mostrar contingut personalitzat. Podeu decidir vosaltres mateixos quines categories voleu permetre. Tingueu en compte que, segons la vostra configuració, és possible que no totes les funcions del lloc web estiguin disponibles.

Utilitzem cookies propies i de tercers per a millorar l'experiència de l'usuari a través de la seva navegació.

Inclouen cookies essencials necessàries per al funcionament del lloc, així com altres que només s’utilitzen amb finalitats estadístiques anònimes, per a configuracions de confort o per mostrar contingut personalitzat. Podeu decidir vosaltres mateixos quines categories voleu permetre. Tingueu en compte que, segons la vostra configuració, és possible que no totes les funcions del lloc web estiguin disponibles.

Les vostres preferències de cookies s'han desat.